Obsah

Zpět

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na místní komunikaci 2c v obci Litíč nacházející se na pozemku p. č. 1384 v k. ú. Litíč, dle grafického znázornění v příloze

Vyvěšeno: 26. 9. 2017

Datum sejmutí: 15. 10. 2017

Zpět