Obsah

Zpět

Oznámení veřejnou vyhláškou stanovení trvalé místní úpravy provozu - na místní komunikaci 2c v obci Litíč nacházející se na pozemku p. č. 1384 v k. ú. Litíč, dle grafického znázornění v příloze.

Vyvěšeno: 24. 7. 2017

Datum sejmutí: 31. 8. 2017

Zpět