Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.


O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

Kalendář akcí

24.12.2017

P Ů L N O Č N Í V L I T Í Č I

Opět po roce Vás s radostí zveme na zpívanou „Půlnoční“ 24.12.2017 ve 22 hodin v litíčském kostele.

Detail Kalendář akcí