Obsah

17.05.2021

Svoz nebezpečného a nadměrného odpadu v Litíči a Nouzově - 12.6.2021

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 12.6.- Nouzov 8.00-8.20, Litíč 8.25-8.45 hod. Kontejner na nadměrný odpad u OÚ bude přistaven 11.6. 15-20 a 12.6. 8-16 hod. Bližší info v přiloženém letáku.

Detail

17.05.2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desku byly dne 17.5.2021 přidány nové dokumenty.

Detail

28.04.2021

Sčítání 2021 - výzva občanům

Na základě upozornění Českého statistického úřadu je v Litíči sečteno zatím 56,8 % domů a bytů. V případě, že potřebujete pomoc s vyplněním on-line formuláře na www.scitani.cz, obraťte se na starostku obce /tel. 603879221/.

Detail

14.04.2021

Poděkování za „Ukliďme Nouzov“

Dovolte mi tímto poděkovat všem dětem a jejich rodičům z Nouzova, kteří z vlastní iniciativy provedli 13.4. sběr odpadků, plastů, plechovek a odložených pneumatik podél cest v Nouzově a jeho okolí. Velký dík patří Zuzce Kořínkové za organizaci celé akce.

Detail

10.04.2021

Skládka bioodpadu v Litíči - zákaz ukládání popela

Na skládku biodpadu je zakázáno ukládat popel!!!

Detail