Obsah

Rekonstrukce č.p. 53 v Litíči - IROP

 

Rekonstrukce č. p. 53 v Litíči


Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení.


Předmětem projektu je doplnění bytového fondu obce Litíč o potřebné sociální byty pro uvedenou cílovou skupinu. Bude zajištěno dlouhodobé nájemní bydlení pro osoby z cílové skupiny, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově vyhovující bydlení. Bude zajištěno prostředí, ve kterém bude nájemníkům poskytována doprovodná intenzivní sociální práce v jejich přirozeném prostředí.


Realizací projektu dojde k navýšení bytového fondu obce o šest sociálních bytů. Osoby z cílové skupiny budou mít zajištěno v regionu odpovídající dlouhodobé nájemní bydlení. Tím bude podpořeno jejich sociální začleňování. Dále jim bude poskytnuta odpovídající sociální práce.


Projekt „Rekonstrukce č. p. 53 v Litíči“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Dokumenty

Publicita projektu Staženo: 441x

Stránka

  • 1