Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

plakát

Setkání seniorů Mikroregionu Hustířanka - 19.7.2020 v Lanžově

Obec Lanžov a Mikroregion Hustířanka pořádají Setkání seniorů Mikroregionu Hustířanka, akce Malá muzika NAUŠE PEPÍKA se koná v Lanžově v neděli 19.7.2020 od 16 hod.
Vstupenky seniorům z Litíče a Nouzova zajistí obec. Na tuto akci bude zajištěna autobusová doprava tam i zpět - lístky na akci a zájem o dopravu autobusem z Litíče a zpět objednávejte prosím u starostky obce nejdéle do 7.7.2020. celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor:

Aktualizace úřední desky

Na úřední desku byly dne 2.7.2020 přidány nové dokumenty. celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor:
#

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor:

Omezení dopravní obslužnosti od 30.3.2020

S ohledem na aktuálně nižší poptávku po cestování v našem kraji dochází od pondělí 30. 03. 2020 k dalšímu omezení rozsahu některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů. Na www.idos.cz lze nalézt aktuální spojení na požadované trase v konkrétní den pro naši obec. Platí do odvolání, přehled omezení v železniční dopravě viz přílohy. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor:

Roušky !!!

Včera byly všem rozvezeny dezifekce a roušky. Kdo by ještě potřeboval roušky - napište nebo zavolejte na
tel. 603 879 221, po dohodě Vám budou vhozeny do schránky. celý text

ostatní, náš tip | 25. 3. 2020 | Autor: Lenka Mužíková, starostka obce

Omezení úředních hodin

Na základě na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav
- sděluji:

omezení úředních hodin na středu od 14 - 16 hodin.

V ostatní hodiny pouze po telefonické domluvě - tel. 603879221.

Vstupujte jednotlivě tak, aby nedocházelo ke shlukování osob. Platí do odvolání. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor:

Alkoholová dezinfekce Anti-COVID do každé domácnosti v Litíči a Nouzově

Obec nakoupila dezinfekční prostředky z ČEPRO a.s. typ Alkoholová dezinfekce Anti-COVID. Rozdělovat se bude 5L balení na dům (čp/bytovou jednotku). Jedná se o dezinfekci jak na ruce, tak na povrchy. Distribuce proběhne 23. a 24. března do každé domácnosti. Příbalový
leták a bezpečnostní list ke stažení níže včetně návodu jak si mýt a dezinfikovat ruce: celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující provoz maloobchodních prodejen

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.
III.
Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor:

Upozornění pro občany Litíče a Nouzova

Pro případ, že si občan Litíče nebo Nouzova nebude schopen v současné době nouzového stavu zajistit potraviny a léky, kontaktujte prosím starostku obce na tel. 603 879 221.
celý text

ostatní, náš tip | 20. 3. 2020 | Autor:

Rozhodnutí č. 2 hejtmana královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Král. kraje za nouzového stavu

Rozhodnutí č. 2 hejtmana královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Král. kraje za nouzového stavu celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor:

Finanční úřad - upravené úřední hodiny

Tisková zpráva k aktuální situaci ohledně úředních hodin na podatelnách jednotlivých pracovišť Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Podrobnosti v uvedených přílohách níže: celý text

ostatní, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor:

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. celý text

ostatní, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor:
leták

Omezení veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji

Od pondělí 16.3.2020 dojde k omezení provozu veřejné autobusové dopravy. Spoje budou provozovány v režimu "letních prázdnin". celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:
nouzový stav

NOUZOVÝ STAV - Usnesení Vlády ČR ze dne 12.3.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.3.2020, kterým je vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu od 14:00 dne 12.03. 2020 na dobu 30 dní. Krizová opatření a jejich provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády. celý text

ostatní, náš tip | 12. 3. 2020 | Autor:

Mimořádná opatření Ministerstva zdavotnictví

Dne 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo dvě mimořádná opatření mající celostátní působnost, které jsou platné dnem jejich vydání.

První opatření počínaje dnem 10. 3. 2020 od 18:00 zakazuje všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Uvedeným limitem jsou dotčeny i soukromé události typu svateb i pohřbů, vždy je třeba dodržet maximální počet účastníků.

Druhé opatření pak od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, i osobní přítomnost na studiu na vysoké škole.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platí až do odvolání, vzhledem ke stávající situaci se dá předpokládat, že v nejbližší době ukončená nebudou. celý text

ostatní, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor:

Aktualizovaný odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 3. 2020 týkající se karantény občanů

Aktualizovaný odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 3. 2020 týkající se karantény občanů.
http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor:
plakát kurz

Individuální kurz základních počítačových dovedností

Zájemci o bezplatný kurz počítačových dovedností se mohou hlásit v kanceláři OÚ v Litíči do 15.3.2020. Kurzy mohou probíhat i zasedací místnosti OÚ. celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor:
#

Výzva hejtmana + instrukce - Koronavirus

Zveřejnění informací k problematice výskytu koronaviru v Evropě. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor:

Zprovoznění elektřiny

IK LITIC Aktualni informace z krizove linky CEZ distribuce: predpoklad zprovozneni elektriny je dnes ve 12 hodin. celý text

ostatní, náš tip | 11. 2. 2020 | Autor:
pozvánka turnaj

2. ročník Turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče

V sobotu 25.1.2020 se koná turnaj ve stolním tenise, v zasedací místnosti OÚ Litíč, prezentace 13:30 - 14:00 hodin, začátek turnaje od 14 hodin. Startovné 50,- Kč. Drobné občerstvení zajištěno. Bližší info v pozvánce. celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor:

Oznámení o úhradách za komunální odpad, psa a vodného

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2020 je možno hradit od 15.1.2020 v hotovosti na OÚ Litíč do konce března - v úředních hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./. celý text

ostatní | 1. 1. 2020 | Autor:
Svozový kalendář 2020

Svozový kalendář 2020

Svozový kalendář 2020 - svozový den zůstává úterý, první svoz proběhne 7.1.2020.
celý text

ostatní, náš tip | 20. 12. 2019 | Autor:

Fotogalerie - nové fotografie z dětského dne 30.8. 2019

Do fotogalerie 2019 byly přidány fotografie z dětského dne. celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor:

Uzavírka železničního přejezdu mezi Jaroměří a Josefovem ve dnech 26.8. - 4.10.2019

Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu mezi Josefovem a centrem Jaroměře dojde s platností od 26.8. do 4.10.2019 k dopravním opatřením, které se dotknou linek IREDO 112, 261, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 a 330. Z oběhových důvodů v týdnu od 26.8. do 31.8. bude 1. ranní spoj z Dubence uspíšen o 9 minut, tzn. spoj pojede už ve 4:47 a do Jaroměře přijede k železniční stanici v 5:21. Tento posun platí pouze po dobu 1 týdne. Zbylé dvě změny – spoje v 15:55 a 18:00 z Velichovek budou vedeny v Jaroměři až k železniční stanici. Podrobnosti o linkách IREDO v příloze. celý text

ostatní | 21. 8. 2019 | Autor:

Prosba - šetření vodou z obecního vodovodu

Vážení občané, prosíme o šetrné užívání vody z obecního vodovodu, neprovádějte prosím závlahy zahrad, napouštění bazénů apod. z vodovodního řádu. Dodávka vody není zatím ohrožena, ale v současné době se kapacita vodojemu ve Velichovkách daří udržovat s vypětím všech sil.
Díky za pochopení a spolupráci.
Lenka Mužíková celý text

ostatní | 25. 7. 2019 | Autor: Lenka Mužíková

Nábor k Policii ČR

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje pořádá nábor nových uchazečů. Veškeré potřebné informace - viz internetový odkaz: https://www.policie.cz/nabor
nebo kontakt v přiloženém letáku.
celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor:

Stavění májky a pálení čarodejnic 2019

Do fotogalerie 2019 byly přidány fotky ze stavění májky a pálení čarodejnic. celý text

ostatní | 5. 5. 2019 | Autor: Lenka Mužíková
#

Výsledek ankety - návrh znaku a vlajky Obce Litíč

Výsledek ankety – návrh znaku a vlajky Obce Litíč
Na základě výsledků ankety, která probíhala mezi občany minulý měsíc, zastupitelstvo na svém zasedání dne 10.4.2019 schválilo návrh obecního znaku a praporu pod č. 4.

Návrh č. 1 získal /4 hlasy/, návrh č. 4 /17 hlasů/, návrh č.5 /6 hlasů/. Dne 17.4.2019 jsem dopisem zažádala o schválení znaku a vlajky obce Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nyní budeme čekat na rozhodnutí, zda nám bude náš předložený návrh schválen.

celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Lenka Mužíková, starostka obce

Výzva na možnost zajištění občerstvení na akci dne 15.6.2019

Výzva
na možnost zajištění občerstvení při kulturní akci Obnovená XVI. křesťanská pouť ke cti a slávě KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Zájemci o zajištění občerstvení v prostorách OÚ Litíč /k dispozici kuchyň, pergola, skládací velký stan/ se mohou hlásit na Obecním úřadě Litíč do 31.5.2019.
Termín akce je 15.6.2019:
– začátek akce 11:30 hodin – ukončení akce 20:00 hodin.Pronájem prostorů bude poskytnut za symbolickou 1,- Kč. Zájemce musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.Lenka Mužíková – starostka obce
celý text

ostatní, náš tip | 24. 4. 2019 | Autor:
plánek přesunu sběrného místa

Přesun sběrného místa tříděného odpadu u OÚ Litíč

Od 25.2.2019 dochází z důvodu lepší dostupnosti k přesunu sběrného místa tříděného odpadu od budovy OÚ Litíč naproti - na pozemek p.č.60, k objektu čp.53 bývalá hospoda /u autobusové zastávky/.
Děkujeme, že třídíte odpad a udržujete pořádek. celý text

ostatní, náš tip | 25. 2. 2019 | Autor: Lenka Mužíková, starostka obce
první předchozí
ze 2
poslední