Obsah

Oznámení o úhradách za komunální odpad, psa a vodného

Typ: ostatní
Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2020 je možno hradit od 15.1.2020 v hotovosti na OÚ Litíč do konce března - v úředních hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./.

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2020 je možno hradit od 15.1.2020 v hotovosti na OÚ Litíč do konce března - v úředních hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./. Z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na svoz odpadů, se poplatek od 1.1.2020 mění OZV č.4/2019 o poplatku za komunální odpad následovně:

Prodej známek na svoz komunálního odpadu na rok 2020:

- popelnice malá / měsíční svoz/ ........................    1.050,- Kč

- popelnice velká / měsíční svoz/ .......................     1.950,- Kč

- popelnice malá / 2měsíční svoz/ .......................       660,- Kč

- popelnice velká / 2měsíční svoz/ .......................   1.160,- Kč

- pytel s logem - /120 l/ - jednorázový svoz  k dokoupení k měsíčnímu nebo 2měsíčnímu svozu……………………………...................        95,- Kč

Od 1.4.2020 nebude popelnice se starou známkou vyvezena.

Poplatek za psa       .................................................. 100,- Kč

                                         (za druhého na jednu osobu 150,- Kč)

Po dohodě lze uhradit výše uvedené částky bankovním převodem na bankovní účet 118 972 8349/0800, do textu je však nutné uvést popis platby /např. p.Nový, Litíč 50, platba odpady nebo poplatek pes/. Známky nebo pytle si pak po doložení úhrady vyzvedněte na OÚ.

S účinností od 1. 1. 2020 se zároveň mění cena vodného ve dvousložkové formě  následovně: pohyblivá složka ve výši 35,- Kč za 1m3 /platba za odebrané množství vody/ a pevná složka ve výši 420,- Kč za rok /stanovena podle kapacity vodoměru/. Zároveň je možnost si hradit zálohu na vodné na rok 2020 – nutno dohodnout předem na OÚ. V případě potřeby kontaktujte OÚ na tel. 603 879 221 nebo na litic@litic.cz .

V Litíči, 31.12.2019

Lenka Mužíková, starostka Obce Litíč


Příloha

Vytvořeno: 30. 12. 2019
Poslední aktualizace: 30. 12. 2019 13:14
Autor: