Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Petr Jirásek
Starosta obce

O úřadu

Název právnické osoby:

Obec Litíč    IČ: 00581046
Sídlo: Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký

Důvod a způsob založení:

Obec Litíč vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR 367/1990 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Statutárním zástupcem Obce Litíč je starosta, v době jeho nepřítomnosti je plně zastupován místostarosty. Starosta je nadřízeným zaměstnancům. V Obci Litíč není zřízena rada.
Obecní úřad není dělen na odbory.
Obec nezřizuje žádné organizace.

Novinky

24.06.2017

Rybářské závody pro děti v Litíči 24.6.2017

Dne 24.6.2017 se uskutečnily na rybníku v Litíči RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI, které uspořádala Obec Litíč. Zúčastnilo se celkem 17 dětí se svými doprovody. Na prvním místě se současně umístili: Tomáš Abraham, Jiří Svatoň a Olda Hemr s počtem tří ulovených ryb. Odborný dozor a pomoc všem zúčastněným zajišťoval pan Jan Adamovič, kterému touto cestou mnohokrát děkujeme. Na závěr si děti opekli buřty a všichni účastníci si na památku odnesli pamětní list.

Detail Aktuality

06.06.2017

Rozpočtová opatření 6.6.2017

Detail Úřední deska

18.05.2017

Poskytnutí informací č. 4/2017

Detail Úřední deska