Obsah

Obec Lítič a Nouzov


Vážení občané, prosíme o trpělivost a shovívavost, v současnosti pracujeme (informace, data, struktura a grafika) na nových internetových stránkách obce Litíč.

10.01.2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019 je možno hradit od 16.1.2019 v hotovosti na OÚ Litíč do konce února - v úřední hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./. Výše poplatků se oproti předchozímu roku nemění. Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019: - popelnice malá / měsíční svoz/ ........................ 800,- Kč - popelnice velká / měsíční svoz/ ....................... 1.600,- Kč - popelnice malá / 2měsíční svoz/ ....................... 430,- Kč - popelnice velká / 2měsíční svoz/ ....................... 860,- Kč - pytel s logem - /120 l/......................................... 80,- Kč Od 1.3.2019 nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Poplatek za psa .................................................. 100,- Kč (za druhéno na jednu osobu 150,- Kč) Po dohodě lze uhradit výše uvedené částky bankovním převodem na bankovní účet 118 972 8349/0800, do textu je však nutné uvést popis platby /např. p.Nový, Litíč 50, platba odpady nebo poplatek pes/ Zároveň je možnost si hradit zálohu na vodné na rok 2019 – nutno dohodnout předem na OÚ. V případě potřeby kontaktujte OÚ na tel. 603 879 221 nebo na litic@litic.cz . V Litíči, 9.1.2019 Lenka Mužíková, starostka Obce Litíč

Detail

10.01.2019

TŘI KRÁLOVÉ 2019

Tříkrálová sbírka - Litíč a Nouzov 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litíči a Nouzově za rok 2019 činil 6791,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Detail

02.01.2019

2019

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019 - svozový den - úterý

Detail

04.02.2019

Půlnoční v kostele 24.12.2018

Půlnoční v kostele 24.12.2018

Poslední akcí roku 2018 byla již tradiční „PŮLNOČNÍ“ v litíčském kostele, kde jsme se za hojné účasti sešli po štědrovečerní večeři a zazpívali koledy.

Detail

04.02.2019

Mikulášská besídka a rozsvícení stromku a betlému 1.12.2018

Mikulášská besídka a rozsvícení stromku a betlému 1.12.2018

1.12.2018 se po několikaleté přestávce konala opět v zasedací místnosti OÚ Litíč MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, pro děti byly nachystány soutěže a nadílka od Mikuláše, anděla a čertů. Potom jsme na návsi před obecním úřadem rozsvítili vánoční stromek a letos poprvé i betlém.

Detail

02.02.2019

Turnaj ve stolní tenise 13.1.2019

Turnaj ve stolní tenise 13.1.2019

Dne 13.1.2019 se konal v zasedací místnosti OÚ v Litíči "Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů".

Detail