Obsah

Obec Lítič a Nouzov


Vážení občané, prosíme o trpělivost a shovívavost, v současnosti pracujeme (informace, data, struktura a grafika) na nových internetových stránkách obce Litíč.

10.01.2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019 je možno hradit od 16.1.2019 v hotovosti na OÚ Litíč do konce února - v úřední hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./. Výše poplatků se oproti předchozímu roku nemění. Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019: - popelnice malá / měsíční svoz/ ........................ 800,- Kč - popelnice velká / měsíční svoz/ ....................... 1.600,- Kč - popelnice malá / 2měsíční svoz/ ....................... 430,- Kč - popelnice velká / 2měsíční svoz/ ....................... 860,- Kč - pytel s logem - /120 l/......................................... 80,- Kč Od 1.3.2019 nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Poplatek za psa .................................................. 100,- Kč (za druhéno na jednu osobu 150,- Kč) Po dohodě lze uhradit výše uvedené částky bankovním převodem na bankovní účet 118 972 8349/0800, do textu je však nutné uvést popis platby /např. p.Nový, Litíč 50, platba odpady nebo poplatek pes/ Zároveň je možnost si hradit zálohu na vodné na rok 2019 – nutno dohodnout předem na OÚ. V případě potřeby kontaktujte OÚ na tel. 603 879 221 nebo na litic@litic.cz . V Litíči, 9.1.2019 Lenka Mužíková, starostka Obce Litíč

Detail

10.01.2019

TŘI KRÁLOVÉ 2019

Tříkrálová sbírka - Litíč a Nouzov 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litíči a Nouzově za rok 2019 činil 6791,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Detail

02.01.2019

2019

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019 - svozový den - úterý

Detail

04.11.2018

Sázení Stromu svobody 20.10.2018 a lampionový průvod

Sázení Stromu svobody 20.10.2018 a lampionový průvod

Dne 20.10.2018 jsme se sešli k zasazení Stromu svobody u příležitosti 100. výročí založení Československa. Na zahradě u objektu čp. 53 jsme vysadili společně lípu. Oslava pokračovala v zasedací místnosti OÚ, kde bylo připraveno malé pohoštění a pro děti tvořivá dílnička. Po setmění se konal lampionový průvod po vesnici. Děkujeme všem za účast.

Detail

23.09.2018

Drakiáda 2018

Drakiáda 2018

22.9.2018 jsme uspořádali drakiádu.Od obecního úřadu jsme se po šipkách dostali až k biokoridoru nad Litičí, kde jsme pouštěli draky. Vítr foukal, draci létali, všichni si pouštění draků užili. Děkujeme všem za účast :-))).

Detail

19.09.2018

Rozloučení s prázdninami - dětský den 31.8.2018

Rozloučení s prázdninami - dětský den 31.8.2018

Děti si zasoutěžili, zahráli ping-pong, opekli buřty, ochutnali cukroví. Na závěr si prohlédli hasičskou techniku SDH Dubenec. Děkujeme všem za účast :-).

Detail