Obsah

Obec Lítič a Nouzov


Vážení občané, prosíme o trpělivost a shovívavost, v současnosti pracujeme (informace, data, struktura a grafika) na nových internetových stránkách obce Litíč.

25.04.2019

odpady

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 18.5.2019

Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven na dvoře OÚ Litíč od 17.5. /15 hod/ do 19.5. /16 hodin/, mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne 18. května - Nouzov - 12 - 12.20 hodin, Litíč - 12.30 - 13 hodin.

Detail

22.04.2019

pozvánka

Stavění májky a pálení čarodjenic

Brigáda na přípravu májky - 28.4.2019 od 13 hodin Stavění májky - 30.4.2019 od 16 hodin Pálení čarodejnic - 30.4.2019 od 18 hodin

Detail

25.02.2019

plánek přesunu sběrného místa

Přesun sběrného místa tříděného odpadu u OÚ Litíč

Od 25.2.2019 dochází z důvodu lepší dostupnosti k přesunu sběrného místa tříděného odpadu od budovy OÚ Litíč naproti - na pozemek p.č.60, k objektu čp.53 bývalá hospoda /u autobusové zastávky/. Děkujeme, že třídíte odpad a udržujete pořádek.

Detail

10.01.2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019 je možno hradit od 16.1.2019 v hotovosti na OÚ Litíč do konce února - v úřední hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./. Výše poplatků se oproti předchozímu roku nemění. Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019: - popelnice malá / měsíční svoz/ ........................ 800,- Kč - popelnice velká / měsíční svoz/ ....................... 1.600,- Kč - popelnice malá / 2měsíční svoz/ ....................... 430,- Kč - popelnice velká / 2měsíční svoz/ ....................... 860,- Kč - pytel s logem - /120 l/......................................... 80,- Kč Od 1.3.2019 nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Poplatek za psa .................................................. 100,- Kč (za druhéno na jednu osobu 150,- Kč) Po dohodě lze uhradit výše uvedené částky bankovním převodem na bankovní účet 118 972 8349/0800, do textu je však nutné uvést popis platby /např. p.Nový, Litíč 50, platba odpady nebo poplatek pes/ Zároveň je možnost si hradit zálohu na vodné na rok 2019 – nutno dohodnout předem na OÚ. V případě potřeby kontaktujte OÚ na tel. 603 879 221 nebo na litic@litic.cz . V Litíči, 9.1.2019 Lenka Mužíková, starostka Obce Litíč

Detail

02.01.2019

2019

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019 - svozový den - úterý

Detail

19.04.2019

Tvořivé jarní dílny 30.3.2019

Tvořivé jarní dílny 30.3.2019

30.3.2019 jsme vyráběli jarní dekorace, zároveň proběhla sbírka použitého ošacení. Děkujeme všem za účast.

Detail

19.04.2019

Vítání občánků 13.4.2019

Vítání občánků 13.4.2019

Dne 13.4.2019 jsme v zasedací místnosti Obecního úřadu v Litíči přivítali tři nové občánky Litíče a Nouzova.

Detail

04.02.2019

Půlnoční v kostele 24.12.2018

Půlnoční v kostele 24.12.2018

Poslední akcí roku 2018 byla již tradiční „PŮLNOČNÍ“ v litíčském kostele, kde jsme se za hojné účasti sešli po štědrovečerní večeři a zazpívali koledy.

Detail