Obsah

Výbory obce

Finanční výbor Obce Litíč:

Předseda:

 • Věra Vršecká
   

Členové:

 • Jaroslav Chudoba
 • Lenka Eliášová

 

Finanční výbor plní tyto úkoly:

 
 1. je povinně zřizovaným poradním výborem obce
 2. je poradním orgánem ZO v oblasti ekonomiky a hospodaření
 3. ve spolupráci připravuje a projednává rozpočty
 4. připravuje a projednává návrhy rozpočtových změn
 5. sleduje příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu
 6. je povinen vést zápisy ze svých jednání

 

Kontrolní výbor:

Předseda:

 • Roman Bartošek

   

Členové:

 • Ing. Kamil Pečenka
 • Petr Skořepa

 

Kontrolní výbor plní tyto úkoly:

 
 1. je povinným výborem ze zákona
 2. kontroluje plnění usnesení ZO
 3. sleduje soulad usnesení s platnou legislativou
 4. kontroluje hospodaření obce
 5. kontroluje správnost vedení administrativy
 6. ze svých jednání pořizuje zápisy