Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Lenka Mužíková
Starostka obce

O úřadu

Název právnické osoby:

Obec Litíč    IČ: 00581046
Sídlo: Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký

Důvod a způsob založení:

Obec Litíč vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR 367/1990 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Statutárním zástupcem Obce Litíč je starosta, v době jeho nepřítomnosti je plně zastupován místostarosty. Starosta je nadřízeným zaměstnancům. V Obci Litíč není zřízena rada.
Obecní úřad není dělen na odbory.
Obec nezřizuje žádné organizace.

Novinky

10.01.2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019

Prodej známek na svoz popelnic, úhrada faktur za vodné a úhrada poplatku za psy na rok 2019 je možno hradit od 16.1.2019 v hotovosti na OÚ Litíč do konce února - v úřední hodinách /každou středu 9-11 a 15 - 17 hod./. Výše poplatků se oproti předchozímu roku nemění. Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019: - popelnice malá / měsíční svoz/ ........................ 800,- Kč - popelnice velká / měsíční svoz/ ....................... 1.600,- Kč - popelnice malá / 2měsíční svoz/ ....................... 430,- Kč - popelnice velká / 2měsíční svoz/ ....................... 860,- Kč - pytel s logem - /120 l/......................................... 80,- Kč Od 1.3.2019 nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Poplatek za psa .................................................. 100,- Kč (za druhéno na jednu osobu 150,- Kč) Po dohodě lze uhradit výše uvedené částky bankovním převodem na bankovní účet 118 972 8349/0800, do textu je však nutné uvést popis platby /např. p.Nový, Litíč 50, platba odpady nebo poplatek pes/ Zároveň je možnost si hradit zálohu na vodné na rok 2019 – nutno dohodnout předem na OÚ. V případě potřeby kontaktujte OÚ na tel. 603 879 221 nebo na litic@litic.cz . V Litíči, 9.1.2019 Lenka Mužíková, starostka Obce Litíč

Detail Aktuality

10.01.2019

Tříkrálová sbírka - Litíč a Nouzov 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litíči a Nouzově za rok 2019 činil 6791,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Detail Aktuality

02.01.2019

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář 2019 - svozový den - úterý

Detail Aktuality