Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Lenka Mužíková
Starostka obce

O úřadu

Název právnické osoby:

Obec Litíč    IČ: 00581046
Sídlo: Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký

Důvod a způsob založení:

Obec Litíč vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR 367/1990 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Statutárním zástupcem Obce Litíč je starosta, v době jeho nepřítomnosti je plně zastupován místostarosty. Starosta je nadřízeným zaměstnancům. V Obci Litíč není zřízena rada.
Obecní úřad není dělen na odbory.
Obec nezřizuje žádné organizace.

Novinky

16.01.2020 - 01.02.2020

Výpis usnesení ZO ze dne 11.12.2019

Detail Úřední deska

13.01.2020

2. ročník Turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče

V sobotu 25.1.2020 se koná turnaj ve stolním tenise, v zasedací místnosti OÚ Litíč, prezentace 13:30 - 14:00 hodin, začátek turnaje od 14 hodin. Startovné 50,- Kč. Drobné občerstvení zajištěno. Bližší info v pozvánce.

Detail Aktuality

07.01.2020

Tříkrálová sbírka 2020 v Litíči a Nouzově

Děkujeme všem, kteří koledníkům přispěli do kasičky. Letos bylo vybráno celkem 7.728,- Kč.

Detail Aktuality