Menu
Obec Litíč
Obec Litíč

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Uzavření okresu Trutnov - prodlouženo do 28.2.2021

opatření

S účinností od půlnoci 15. února 2021 do konce nouzového stavu vláda zakázala obyvatelům s trvalým pobytem v okrese Trutnov opouštět území okresu a ostatním obyvatelům vstupovat na území okresu. Výjimky jsou uvedeny v usnesení vlády. Dále je nařízeno při pobytu na veřejnosti používat chirurgické roušky nebo respirátory.

68
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. února 2021 č. 134
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný
pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že
I. zakazuje
a) všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov
a Trutnov opustit území daného okresu,
b) všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo
bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů,
s výjimkou:
1. cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
2. dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle
usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129, a jejich nezbytného doprovodu,
3. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo
jiných zákonem chráněných zájmů,
4. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele,
5. cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
6. nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
7. nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných
a osob blízkých,
8. nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby,
9. nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče,
Strana 662 Sbírka zákonů č. 68 / 2021 Částka 28
10. nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a na pohřbu,
11. cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;
II. nařizuje
a) všem osobám využívajícím výjimek podle bodu I. povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek,
b) všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených v bodě
I/2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020, č. j. MZDR 15757/
/2020-43/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou
masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační
účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, a to
– ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,
– v prostředcích veřejné dopravy,
– na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti;
III. stanoví, že povinnosti stanovené v bodu I. a bodu II. písm. a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně
přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy; osobám
takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné;
IV. důrazně doporučuje na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného
okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost 2 metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu
povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších
osob ve společných prostorách, aby
1. byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:
a) omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými
místy,
b) omezení shlukování osob ve společných prostorách,
c) podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,
d) dostatečnému větrání nebo ventilaci pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,
2. byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních
a sezonních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby,
3. byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Datum vložení: 15. 2. 2021 7:32
Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2021 10:59

Aktuálně

SMS info

sms info

Svozový kalendář

Odstávka ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 3. 2023
déšť 11 °C 6 °C
pondělí 27. 3. déšť se sněhem 6/0 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 4/-2 °C
středa 29. 3. slabý déšť 7/-2 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:37
TÝDEN:0
CELKEM:272702

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2